Hoe werkt de luchttoevoer van een houtkachel?

Voor het in stand houden van vuur heb je naast brandstof en warmte ook zuurstof nodig. Zuurstof is niet alleen belangrijk voor een kachel, maar natuurlijk ook voor jou. Dus: hoe zit dat eigenlijk met de luchttoevoer naar je houtkachel?

Traditionele houtkachels

De traditionele houtkachels hebben een open systeem. Deze kachels halen de zuurstof die nodig is voor de verbranding uit de woonkamer. De kachel zuigt lucht aan, die vervolgens via de schoorsteen mee naar buiten gaat. Je krijgt dus ‘trek’ in de kachel en het rookkanaal. Die trek is heel belangrijk om het vuur brandend te houden en de rook af te voeren naar buiten. Als er geen of te weinig trek is, kan de rook in de woonkamer komen. En dat is geen pretje.

Omdat dit soort kachels de zuurstof in de woonkamer gebruiken, is het erg belangrijk om de ruimte goed te ventileren. Daarmee zorg je namelijk voor voldoende toevoer van zuurstof voor de kachel én voor jezelf. Wel zo gezond. Die trek heeft echter ook een ander effect: door de luchtverplaatsing in de ruimte waar de kachel staat kun je soms een lichte tocht voelen. Dat is niet altijd even comfortabel.

Ondanks de nadelen kiezen toch veel mensen voor een houtkachel met een open systeem. Vanwege de gezelligheid, de kachels hebben namelijk raampjes. Zo kun je genieten van het mooie vlammenspel en een aangename warmte.

Houtkachels met een externe luchttoevoer

Er zijn ook kachels met een gesloten systeem. Daarbij wordt de zuurstof van buitenaf aangevoerd via een externe luchttoevoer. De zuurstof die de kachel nodig heeft, komt dus niet uit dezelfde ruimte maar bijvoorbeeld van buiten. De ventilatie in de ruimte is daardoor minder belangrijk dan bij een open systeem. Bovendien is het leefklimaat in de ruimte aangenamer met zo’n externe luchttoevoer.

Een kachel met een externe luchttoevoer heeft twee pijpen: één voor de toevoer van lucht en één voor de afvoer van lucht en rook. De installatie hiervan is iets ingewikkelder, maar het systeem is veiliger dan een gewone houtkachel. Bovendien ligt het rendement een stuk hoger.

Open vuur kan niet altijd

Een open systeem is niet altijd mogelijk. Heb je bijvoorbeeld een lage-energiewoning of een zeer goed geïsoleerde woning? Dan is een gesloten systeem de enige mogelijkheid. Een traditionele houtkachel produceert te veel warmte voor deze woningen en kan de balans in de woning helemaal verstoren. Bij een kachel met een externe luchttoevoer heb je dit probleem niet.

Ook in woningen met een mechanisch ventilatiesysteem is een open systeem niet mogelijk. Hetzelfde geldt voor woningen met een warmte-terugwinninginstallatie (WTW) of met een open keuken met afzuigkap. Dit zijn namelijk systemen die lucht afvoeren. Als hier ook nog eens een houtkachel bij komt die lucht nodig heeft, gaat het mis. Er ontstaat dan onderdruk in de ruimte waardoor de rook in de woonkamer terechtkomt.

Wat is de beste keus?

Het kiezen en installeren van een houtkachel is dus niet altijd even makkelijk. Welke soort kachel het beste is, hangt helemaal af van je wensen en van je woonsituatie. Twijfel je over wat je moet kiezen? Laat je adviseren door onze vakmensen. Zij weten precies wat er allemaal mogelijk is.

Reacties zijn uitgeschakkeld