Gevelkachel

Gevelkachel

Gevelkachels hebben een gesloten systemen. Dit houdt in dat de rookgassen direct naar buiten afgevoerd worden en de zuurstof, die nodig is voor de verbranding wordt, ook van buiten gehaald. De geveldoorvoer van een gevelkachel die nodig is bestaat dan ook uit twee delen: een afvoer- en een toevoer-kanaal die samengevoegd zijn (buis in buis). De rookgassen van de kachel mogen natuurlijk niet direct via een raam of ventilatierooster weer naar binnen komen. UwKachel levert gevelkachels van Pelgrim en DRU gevelkachel.